رییس شورای شهر هرند:

آب و شهرستان شدن شرق اصفهان، مطالبه اصلی مردم است

رییس شورای شهر هرند گفت: مردم با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و این درحالی است که معیشت بسیاری از مردم در زنده بودن زنده رود خلاصه می شد.

آخرین اخبار