اندر حکایت یکی دیگر از قراردادهای ننگین؛

کلاه گذاشتن به شیوه IPC/ بلایی که توتال بر سر کشور خواهد آورد

در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد, اما ۱۰سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته‌ چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده و کسی هم متوجه این موضوع نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات