مدیر‌کل ارشاد اصفهان:

نقطه قوت ایران در فرش، بُعد هنری و مهارتی آن است

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: نقطه قوت ما در فرش که پیشرفت‌های زیادی در آن اتفاق افتاده، بُعد هنری و مهارتی آن بوده و باید تلاش کنیم در این زمینه توسعه‌های بهتری صورت گیرد.

بروز سردرد به دلیل مصرف مکرر مسکن‌ها

استفاده از مسکن‌های ساده فقط برای حملات کمتر از ۳ بار در هفته مجاز است و اگر تعداد حملات بیشتر باشد، استفاده مکرر از این داروها می‌تواند باعث نوعی سردرد به‌نام «سردرد بازگشتی» در روزهایی شود که فرد قرص‌های مسکن را استفاده نمی‌کند.

آخرین اخبار