مدیر‌کل ارشاد اصفهان:

نقطه قوت ایران در فرش، بُعد هنری و مهارتی آن است

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: نقطه قوت ما در فرش که پیشرفت‌های زیادی در آن اتفاق افتاده، بُعد هنری و مهارتی آن بوده و باید تلاش کنیم در این زمینه توسعه‌های بهتری صورت گیرد.

بروز سردرد به دلیل مصرف مکرر مسکن‌ها

استفاده از مسکن‌های ساده فقط برای حملات کمتر از ۳ بار در هفته مجاز است و اگر تعداد حملات بیشتر باشد، استفاده مکرر از این داروها می‌تواند باعث نوعی سردرد به‌نام «سردرد بازگشتی» در روزهایی شود که فرد قرص‌های مسکن را استفاده نمی‌کند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات