اطلاعیه آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای استخدام هیچ شماره حسابی اعلام نکرده است

وزارت آموزش و پرورش طی اطلاعیه ای اعلام کرد که برای استخدام هیچ شماره حسابی اعلام نکرده است.

آخرین اخبار