تیپ مهم تر است یا سابقه کاری؟!

از استخدام معلمان زیبارو تا شرط عجیب استخدام در یک شرکت خصوصی/ لباس‌های برند بپوشید تا مدیر شرکت شوید!

وضعیت پیدا کردن کار مناسب نیست. جوانان جویای کار از خستگی پیدا نکردن شغلی مناسب، نفسشان تنگ آمده و دیگر نا‌امید شده‌اند. متاسفانه روز به روز به تعداد بیکاران اضافه می‌شود و این افراد به دلیل پیدا نکردن شغلی مناسب به سوی ادامه تحصیل روی می‌آورند.

آخرین اخبار