ريشه بيكاري فارغ التحصيلان همین است؛

استخدام دولتی و دیگر هیچ

در کشورهای اروپایی و امریکا وقتی با چنین مشکلی روبه‌رو می‌شوند صنعت به دانشگاه مراجعه می‌کند، برای دانشگاه مسئله تعریف می‌کند و دانشگاه را با موضوع درگیر می‌کند تا مسئله را حل کند، اما در ایران چطور؟

آخرین اخبار