پس از لغو مصوبه مهرآفرین

بخشنامه جدید استخدام دولتی ابلاغ شد + متن کامل بخشنامه

درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخشنامه جدیدی را برای ازسرگیری استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت ابلاغ کرد.

آخرین اخبار