معاون درمان وزیر بهداشت

جذب نیروی انسانی جدید برای بیمارستان‌‌ها/ وضع بحرانی کمبود نیرو و خدماتی که معطل می‌ماند

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: امسال چارت تشکیلاتی بیمارستان‌ها بازنگری می‌شود و از طریق شرکت تأمین نیروی انسانی در هیأت امنای وزارت بهداشت، نیروی مورد نیاز برای بیمارستان‌ها جذب می‌شود.

آخرین اخبار