نخستین آزمایش داروی ضد پیری در دنیا

سال 2016 نخستین داروی ضد پیری دنیا روی انسان آزمایش خواهد شد.

آخرین اخبار