نخستین آزمایش داروی ضد پیری در دنیا

سال ۲۰۱۶ نخستین داروی ضد پیری دنیا روی انسان آزمایش خواهد شد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات