یک استاد حوزه:

قبل از ازدواج این پنج ویژگی را در خود پرورش دهید

یکی از اساتید حوزه علمیه قم، آرامش و احترام متقابل را دو ویژگی خانواده‌های اسلامی بیان کرد.

آخرین اخبار