این هشدار را جدی بگیرید؛

قبل از حمام این قرص ها را نخورید/ کرم های پوستی را شب‌ها بزنید!

استحمام موجب افزایش آب در زیر پوست و تسریع جذب داروها می شود.

آخرین اخبار