واکاوی بیانات اخیر امام خامنه ای مدظله العالی؛

سراب اعتدال؛ حقیقت اقتدار

بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در تبیین عناصر قدرت، مبیّن جدید ترین شیوۀ جنگ نرم قدرت های غربی برای استحالۀ نظام اسلامی از وجود نیروهای ارزشی و انقلابی است.

آخرین اخبار