حمایت آموزش و پرورش از دانش‌آموز دختر نابینای دارای مشکل کلیوی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: دانش‌آموز نابینای دختری داشتیم هر دو کلیه خود را از دست داده بود و برای پیوند کلیه نیاز به ۱۴ میلیون تومان پول داشت که حمایت مورد نظر از وی انجام شد.

آخرین اخبار