رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

هزینه انتقال آب بهشت‌آباد با لوله ۱۸ برابر انتقال آب با تونل است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: تغییر طرح انتقال آب تونل بهشت‌آباد به انتقال آب با لوله غیرکارشناسی بوده و هزینه آن ۱۸ برابر انتقال آب با تونل است.

آخرین اخبار

تبلیغات