شکنجه وحشیانه زن ایرانی در آلمان

مرد عراقی که مادر و دختر ایرانی را در کشور آلمان مورد آزار و شکنجه قرار داده ‌است در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

آخرین اخبار