معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

اصفهان، سومين استان باسواد كشور است

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باتوجه به تلاش هاي صورت گرفته در راستاي كاهش آمار بي سوادي، اصفهان، سومين استان باسواد كشور است.

آخرین اخبار