وزیر اقتصاد خبر داد:

بررسی طرح انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های کویری

وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروهی برای بررسی تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد خبر داد.

آخرین اخبار