مجمع نمایندگان استان اصفهان به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد

برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای احیای زاینده‌رود+تصویر نامه

مجمع نمایندگان استان اصفهان برای حل معضل آب این استان برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادند.

آخرین اخبار