با امضای استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری انجام شد؛

تصویب شیوه‌نامه اجرایی ساماندهی و کنترل توزیع آب بخش کشاورزی حوضه زاینده‌رود

در پی امضای تفاهم نامه فیمابین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری، شیوه نامه اجرایی کمیته ساماندهی، نظارت و کنترل بر توزیع آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود به تصویب نهایی رسید.

آخرین اخبار