استاندار سابق اصفهان:

کلید احیای زاینده‌رود در دست مرکزنشینان است

استاندار سابق اصفهان با بیان اینکه اگر همکاری مرکز نشینان ادامه داشت ما امکان احیای دایمی زاینده رود را داشتیم، گفت:امروز مشکل زاینده رود فنی و اعتباری نیست بلکه امنیتی و سیاسی است.

آخرین اخبار