استاندار اصفهان خبر داد:

کارگروه بررسی محرومیت شرق اصفهان در فرمانداری/ موزه محمدآباد ابتکاری زیبا از سوی شهرداری بود

استاندار اصفهان گفت: در جهت گسترش توسعه گردشگری در اصفهان و خصوصا شرق اصفهان آماده کمک در جهت جذب گردشگر خواهیم بود.

آخرین اخبار