گزارش/

نقش‌جهان مات تکه‌هایی که وصله تنش نمی‌شوند

میدان بی‌نظیر نقش جهان به عنوان پایگاه اصیل عرضه صنایع دستی همواره دچار چالش‌های فراوانی بوده، چالش‌هایی که به واسطه حضور چندین نهاد در این میدان ایجاد شده تنها با حضور قدرتمندانه استاندار اصفهان حل شده است.

آخرین اخبار