رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مراسم تودیع و معارفه:

یکی از ارکان اصلی کار دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نقد‌پذیری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: ما از هر نقد و انتقادی استقبال می‌کنیم و این نقد و انتقاد هزینه‌ای در بر ندارد.

استاندار اصفهان:

در دولت جدید مسکن مهر نداریم

استاندار اصفهان با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت جدید مسکن مهر جدید نخواهیم داشت، گفت: به تعهدات دولت در این خصوص پایبندیم و تا حد امکان در جهت حل مشکلات مسکن مهر تلاش می‌کنیم.

استاندار اصفهان:

نادیده گرفتن خرده‌فرهنگ‌ها در جامعه تضاد آور است

استاندار اصفهان گفت: خرده‌فرهنگ‌ها در استان اصفهان یکی از مقوله‌های مهم است که نادیده گرفتن این موضوع به یک تضاد در جامعه تبدیل می‌شود و باید کارهای جدی در این رابطه صورت گیرد.

استاندار اصفهان

غدیر محور وحدت و پدید آمدن ارزش هاست

استاندار اصفهان گفت: غدیر محور وحدت و روز بنیان گذاری وحدت و پدید آمدن ارزش ها در پناه دین است.

زرگر استاندار اصفهان شد

رسول زرگر کیست؟

با نظر هیئت دولت و پس از کش قوس های فراوان رسول زرگر به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد.

آخرین اخبار