سفر ناگهانی استاندار به شرق اصفهان:

خشکی تالاب گاوخونی استاندار اصفهان را به ورزنه کشاند

استاندار اصفهان به همراه تیم همراه در سفری یک روزه به منظور پیگیری مشکلات زیست محیطی به تالاب گاوخونی رفت.

آخرین اخبار