استاندار اصفهان خبر داد:

معادن منطقه جرقویه علیا باید به افراد بومی واگذار شود/ پیگیر حق آبه دهستان رامشه

استاندار اصفهان در جرقویه علیا گفت: معادن منطقه جرقویه علیا در صورتی که آسیب زیست محیطی نداشته باشد باید به افراد بومی واگذار شود

آخرین اخبار