استاندار اصفهان:

120 هزار زائر اصفهانی از سراسر استان عازم کشور عراق می‌شوند

استاندار اصفهان گفت: 120 هزار زائر از سراسر استان اصفهان در قالب‌های مشخص عازم کشور عراق برای شرکت در مراسم اربیعن حسینی می‌شوند.

آخرین اخبار