با حکم رسول زرگرپور؛ استاندار اصفهان

صندلی مدیریت بحران استان اصفهان بازهم به شیشه‌فروش رسید

استاندار اصفهان؛ منصور شيشه فروش را در سمت مدير كل مديريت بحران استانداري ابقا کرد.

آخرین اخبار