با حکم رسول زرگرپور؛ استاندار اصفهان

صندلی مدیریت بحران استان اصفهان بازهم به شیشه‌فروش رسید

استاندار اصفهان؛ منصور شیشه فروش را در سمت مدیر کل مدیریت بحران استانداری ابقا کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات