روحانی در جشنواره شهید رجایی:

آمریکایی ها از طرق مختلف برای مذاکره پیغام می دهند/ بخشی از التهابات بازار ارز داخلی است

رئیس جمهور گفت: آمریکایی‌ها از یک طرف ملت ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و از طرف دیگر هر روز برای ما از طرق مختلف پیغام می‌فرستند که بیایید با هم مذاکره کنیم.

آخرین اخبار