صنعت خودروسازی ایران و لغو تحریم‌ها

گران‌فروشی خودرسازان داخلی ادامه دارد/ این‌بار پژو گران‌تر از نرخ جهانی عرضه می‌شود؟!

خودروی باکیفیت و برخوردار از استاندارهای جهانی سوار شدن مدت هاست که برای خودرو دوستان ایرانی و به قول معروف ماشین بازهای قشر متوسط و ضعیف به رویا تبدیل شده است. رویایی که بی تردید برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام نیز …

آخرین اخبار