مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مطرح کرد

اجرای طرح‌های فاضلاب در اقصی نقاط کشور‌/آب ‌شرب ایران ‌استاندارد ‌است

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: آب آشامیدنی تحویلی به مردم سراسر کشور از لحاظ بهداشتی سالم و از لحاظ کیفی در حد استانداردهای تعریف شده است.

آخرین اخبار