سرپرست دانشگاه اصفهان خواستار شد

تدوین استاندارد‌های زیست محیطی برای کاهش آلاینده‌ها

سرپرست دانشگاه اصفهان گفت: استاندارد‌های زیست محیطی برای کاهش آلاینده‌های محیط زیست باید تدوین شود تا کاهش مشکلات و آلودگی‌های زیست محیطی را در اصفهان شاهد باشیم.

آخرین اخبار