مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تجهیزات آتش نشانی اصفهان مطابق با استانداردهای روز دنیا

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان با تجهیزاتی که مطابق استانداردهای روز دنیا است، به شهر و شهروندان خدمت رسانی می کند.

آخرین اخبار