رئیس انجمن علوم اعصاب ایران:

بیمارستان ویژه بیماران سکته مغزی در کشور وجود ندارد

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران گفت: سن سکته مغزی در کشور ۱۰ سال کمتر از استاندارد جهانی است و سالیانه تا ۱۶۰ هزار نفر در کشور به سکته مغزی دچار می‌شوند که ۲۰ هزار نفر از آنان می‌میرند ولی هنوز بیمارستانی برای بیماران سکته مغزی وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات