در دیدار استاندار اصفهان و رییس مجلس مجارستان مطرح شد

تقویت روابط اصفهان ومجارستان

در دیدار استاندار اصفهان و رییس مجلس مجارستان بر تقویت روابط اصفهان و مجارستان تاکید شد .

استاندار اصفهان مطرح کرد

«کاشان» و «نجف‌آباد» دارای بیشترین سرانه شهدا در استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: کاشان و نجف‌آباد از نظر سرانه شهدا بیشترین آمار را در استان اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.

آخرین اخبار