پیشرفت در اجرای مسقف کردن شرکت قارچ یکتای سپاهان

بخشدار جرقویه سفلی گفت: طی جدول زمان بندی 45 روزه جهت مسقف کردن شرکت قارچ یکتا در جهت رفع بو، این پروژه در طی 10 روز پیشرفت خوبی داشته است.

در دیدار 4 ساعته از مترو توسط استاندار مطرح شد

بررسی موانع پروژه مترو در جهت تسریع امور

استاندار اصفهان در جلسه ای با بررسی مشکلات و موانع اجرای پروژه دستورات لازم را برای تسریع در انجام این طرح اساسی صادر کرد.

آخرین اخبار