استاد دانشگاه امام علی (ع) اصفهان:

نگاه امام به زن از اول نگاهی واقع‌بینانه و نگاه یک انسان قدرتمند بود/ حضور بانوان در عرصه انقلاب، حضور یک خانواده است!

کریمی استاد دانشگاه امام علی (ع) اصفهان با اشاره به دوران کودکی امام خمینی(ره)، شهادت پد ر و پرورش ایشان به دست مادر و عمه بزرگوارشان، گفت: امام از اول در تربیت؛ زن را موجود ضعیف نیافت این یک نکته خیلی مهمی است که خود خانم‌ها نقش بسیار مهمی در این مسیر دارند؛ پس نگرش امام به زن به‌عنوان یک موجود قوی باعث شد که در جریان انقلاب این قشر از جامعه را وارد حرکت کرده و به آنها اعتماد کند.

آخرین اخبار