زنان بهترین هنرمندان صنایع دستی اما...

بانوان ایرانی ظرفیتی برای انقلاب در صنایع دستی

کار هنری نیاز به صبر، ظرافت و دقتی دارد که چنین روحیه ای در خانم ها به مراتب بیشتر و بهتراست اما متاسفانه مورد سواستفاده قرار می گیرد در حالیکه گاه یک کارهنری بسیارگویا با محتوای اسلامی ایرانی بیشتر از نوشته یا سخنرانی در جذب اثر دارد تا دنیا بداند زن ایرانی چگونه می تواند برخلاف فرهنگ غرب در تولید و بهسازی جامعه نقش داشته باشد.

آخرین اخبار