در نخستین همایش پرسنل فوریت های پزشکی استان اصفهان مطرح شد

تکنسین فوریت ها باید در هر شرایطی یک شروع کننده خوب باشد/ اصفهان از افتخارات اورژانس کشور است

نخستین همایش پرسنل فوریت های پزشکی با حضور ۲۰۰ پرسنل عملیاتی و اتاق فرمان استان اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار