به مناسبت روز معلم

ترک تحصیل دانش آموزان به سبب مشکل مالی از تلخ ترین خاطراتم بود

رمضان منصوری معلم متعهد ورزنه گفت: دانش آموزی با استعداد به خاطر مسائل و مشکلات خانوادگی محیط مدرسه را ترک که با ارائه موعظه و نصیحت قادر به برگرداندن آن به محیط آموزشگاه نبودم ازتلخ ترین خاطرهاست.

آخرین اخبار