جای خالی سنگ قبر بر مزار استاد علی‌اکبر پرورش

در بین مردم ایران مرسوم است که پس از گذشت 40 روز از وفات اشخاص، سنگی برای یادبود به صورت مزین بر مزار شخص قرار می‌دهند اما پس از نزدیک به 10 ماه هنوز بر مزار استاد علی‌اکبر پرورش پیشگام انقلاب در اصفهان سنگی نصب نشده است.

آخرین اخبار