33 سال پیش در چنین روزی

آرزوی شهید مطهری در سال های آخر عمر چه بود ؟!

آیت الله خامنه ای:‌ مطهری آرزو داشتند که روزی از دانشکده الهیات بازنشسته شوند و به قم برگردند و در آنجا تدریس کنند، ایشان به من گفت:‌« من دوست دارم که بروم قم و مشغول ریاضت و عبادت و عرفان بشوم .»

آخرین اخبار