باحضور استاد دهنوی:

همایش ازدواج موفق در هرند برگزار می شود

سلسله مباحث مشاوره خانوادگی( ازدواج موفق) با حضور استاد دهنوی در سالن اجتماعات شهر هرند برگزار می شود.

در راستای همایش ازدواج موفق در هرند

دختران و پسران، حساس ترین دوران زندگی را بشناسید

مسئول برگزاری همایش ازدواج موفق در هرند گفت: با برگزاری این سلسله مباحث مشاوره خانوادگی در پی آن هستیم که جوانان ما تا پایان عمر پر برکت خود یک زندگی موفق داشته باشند.

آخرین اخبار