در محله دستجردوك

کهن ترین منبر با قدمت ۳۰۰ ساله

در مسجد جامع محله ی دستجردوک حسن آباد، منبری کهن قرار دارد که می توان تاریخ ساخت این منبر را نزدیک به سیصد سال پیش در سال ۱۱۳۴ هجری تخمین زد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات