در محله دستجردوك

كهن ترين منبر با قدمت 300 ساله

در مسجد جامع محله ی دستجردوک حسن آباد، منبری کهن قرار دارد که می توان تاریخ ساخت این منبر را نزدیک به سیصد سال پیش در سال 1134 هجری تخمین زد.

آخرین اخبار