استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی

شیوه‌های شکست خورده در کم کردن وزن

استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی گفت: با حذف چربی افسردگی، اختلالات عصبی و حتی خطر سرطان کولون، سینه و پروستات افزایش می‌باید.

آخرین اخبار