به همت کمیته امداد کوهپایه

آموزش سلامت در بین مدد جویان سالمند کوهپایه برگزار شد

کمیته امداد کوهپایه ویژه کلاس های آموزشی ویژه سلامت سالمندان و اهمیت دادن به بیماری های دوران سالمندی را با اهداف چندگانه برگزار شد.

آخرین اخبار