چرا به حضرت زهرا(س) «صدیقه» می‌گویند؟

استاد انصاریان گفت: ظاهر، باطن، گفتار، عمل، فکر، نیت و اندیشه‌ حضرت زهرا(س) همه باهم الهی است و تفاوتی در گفتار و فعل، چه در باطن و ظاهر ایشان دیده نمی‌شود. این است معنای صدیقه!

در عیادت استاد انصاریان از رهبر انقلاب چه گذشت؟

رهبر انقلاب در عیادتی که استاد حسین انصاریان از ایشان داشت، افزودند: روایات به دعا و برکات آن توجهی ویژه دارند تا جایی که گاهی معصومین در کلمات گهربارشان توجه به حقیقت دعا را بیش از استجابت آن در نظر داشتند.

آخرین اخبار