پتانسیل‌های نفتی، اقتصاد ایران را به جایگاه هجدهم جهان رساند

استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در خصوص رتبه هجدهم ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۷، گفت: اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگ خود در بخش نفت، گاز و … دارای تولید ناخالص داخلی بالایی نسبت به کشورهای منطقه بوده و اکنون در رتبه هجدهم اقتصادی جهان قرار گرفته است.

آخرین اخبار