«تئاتر موزه» پیوندی میان موزه و عموم مردم

گلگشتی در میراث نوروزی هنر کهن نقاشی ایران

«گلگشت»، نام نمایشی است که با سبک «تئاتر موزه» یا «تئاتر میراثی» و با تأثیر و الهام از نمایشگاه آثار استادان برجسته نگارگری حاضر در موزه هنرهای معاصر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با مضمون نوروز و آغاز بهار در گالری شماره 5 در ایام نوروز در حال اجرا است.

آخرین اخبار