سوگواره ای برای رئیس مذهب تشیع؛

امام صادق(ع) نوری است که علمش جهان را فرا گرفته …

۲۵ شوال سالروز شهادت بزرگ مردی است که نقش مهمی در احیا و تبیین احکام دینی برای مردم داشته‌اند و اقامه مجدد شعائر حسینی و زنده نگه‌داشتن زیارت آن حضرت برای مردم را موجب شده اند.

آخرین اخبار