بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا

هوای اصفهان ناسالم است

بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، هوای اصفهان در شرایط بسیار نا‌سالم قرار گرفته و جولان هوای نا‌سالم شرایط تنفس را برای افراد حساس سخت کرده است.

قلب این کودکان در خطر است

انعطاف پذیری عروق این کودکان و نوجوانان مانند بزرگسالان کاهش می یابد.

آخرین اخبار